ارزش گمرکی پایه کالاهای وارداتی

          گمرک جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                     
ارزش گمركي پايه كالاهاي وارداتي
فايلها
index.jpg 6.953 KB
ارزش هاي گمرکي پايه .xlsx 797.193 KB
ارزش هاي گمرکي پايه وارداتي 930617.xlsx 1.69 MB
ارزش هاي گمرکي پايه وارداتي 940431.xlsx 2.71 MB
ارزش هاي گمرکي پايه-13930310.xlsx 1.77 MB
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.