محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • لغوعوارض صادراتی خرما

   لغوعوارض صادراتی خرما

   پیرو ارجاع نامه شماره73376‏/60 مورخ 7‏/3‏/98 دفتر مقررات صادرات و واردات (طی ردیف 9 ارجاعات نامه مذکور در سیستم اتوماسیون اداری) در خصوص وضع عوارض صادراتی خرما، به پیوست تصویر نامه شماره 83393‏/60 مورخ 21‏/3‏/98 دفتر موصوف ارسال و حسب تصمیمات مورخ 20‏/3‏/98 کارگروه تنظیم بازار، عوارض صادراتی خرما لغو می گردد.
   لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
   فایل ضمیمه
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها