محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • خدمات سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

   ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت) عنوان زیرخدمت ها شناسه خدمت بستر ارائه خدمت
   1 انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا13011176000   2 انجام تشریفات گمرکی واردات کالا 13011177000   3 انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کالا 13011178000   4 انجام تشریفات گمرکی ترانزیت داخلی کالا13011179000   5 انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی13011180000
   بسته های پستی ورودی

   بسته های پستی صادراتی
   13011180100

   13011180101

   6 انجام تشریفات گمرکی ورود کالای همراه مسافر 13011181000
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها