محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • امورنظافت اماکن اداری گمرک (ستاد مرکزی و ساختمانهای شماره ٢ و ٣)

      گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امور نظافت اماکن اداری خود را در سال 1384 شامل نظافت ساختمان ستاد مرکزی گمرک ایران و ساختمان 3 هر دو واقع در خیابان ولیعصر و ساختمان شماره 2 واقع در خیابان شهید بهشتی و ساختمان آموزش در محوطه منازل سازمانی گمرک مهرآباد با متراژ تقریبی کلیه ساختمان ها به مساحت 25000 متر مربع را از طریق برگزاری مناقصه عام به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه شرکتهای خدماتی ذیربط که دارای رتبه بندی و صلاحیت کار از وزارت کار و امور اجتماعی میباشند دعوت میگردد جهت اخذ اوراق شرایط مناقصه حداکثر 10 روز بعد از انتشار آگهی مناقصه با در دست داشتن معرفینامه رسمی به آدرس تهران ، بالاتر از میدان ولیعصر ساختمان مرکزی گمرک ایران ، طبقه اول ، اداره کل خدمات و تدارکات اطاق 107 مراجعه نمایند

      فایل های مرتبط:

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها