محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام مبادلاتی
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 0 [ 0% ]  0 [ 0% ]  6,260 [ +0.064% ] 
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 0 [ 0% ]  0 [ 0% ]  6,256 [ +100% ] 
    ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ 0 [ 0% ]  0 [ 0% ]  6,276 [ +0.446% ] 
    ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ 0 [ 0% ]  0 [ 0% ]  6,248 [ +0.48% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 0 0 6,276
   کمترین ارزشگذاری 0 0 6,248
   متوسط ارزش این قلم 0 0 6,260

   * ارزشگذاری بر حسب یورو

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها