محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام مبادلاتی
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 0 [ 0% ]  0 [ 0% ]  47,397 [ -0.135% ] 
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 0 [ 0% ]  0 [ 0% ]  47,461 [ +100% ] 
    ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ 0 [ 0% ]  0 [ 0% ]  47,782 [ +0.274% ] 
    ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ 0 [ 0% ]  0 [ 0% ]  47,651 [ +0.065% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 0 0 47,782
   کمترین ارزشگذاری 0 0 47,397
   متوسط ارزش این قلم 0 0 47,573

   * ارزشگذاری بر حسب یورو

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها